MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Vytvoření prostorových modelů podzemních prostorů z mračen bodů jako produktu laserového skenování v prostředí software CARLSON

 

Programový systém Carlson nabízí speciální entitu pro vytváření podzemních prostorů SOLID, která umožňuje tyto prostory vytvořit jako objemová tělesa. Na připojených obrázcích jsou zobrazeny výstupy z projektu našeho zákazníka, kdy z  mračen bodů vytvořených laserovým skenováním byly vytvořeny prostorové modely archeologického podzemního objektu. Pro tuto práci byly využity funkce software Carlson Point Cloud a Carlson Underground Mining(je možné provozovat jako nadstavbu AutoCad Civil 3D), který nabízí mnoho funkcí pro vytváření a editaci SOLID objektů reprezentujících 3D modely podzemních prostorů. Těmito funkcemi jsou například podélné profily a příčné řezy, výpočty objemů (SOLID model se chová jako objemové těleso), efektivní generalizace modelu, spojování a rozdělování, export do výměnných formátů jako je například OBJ, TXT apod.. Pro vytváření SOLID prostorových modelů (tunelů) je možné využít možnost jejich vytváření z příčných profilů, šablon s převzetím silniční trasy (včetně oblouků a přechodnic) jako směrového řešení a nivelety v podélném profilu jako výškového řešení.