MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Prostorový model podzemí města Jáchymova

Ve spolupráci s našim zákazníkem byly vytvořeny 3D modely starých důlních děl pod městem Jáchymov a na povrchu 3D modely dolu Svornost a Josef.

Město Jáchymov bylo proslavené těžbou uranové rudy a nyní se zde nacházejí proslulé lázně, kde se lidé lečí uranovou vodou, která je do lázeňských domů přiváděna potrubím a čerpá se z hloubky cca 500 m pod zemí. Systém potrubí je veden od dolu Svornost ve starých důlních chodbách až k ústí štoly Curie a následně se rozvádí do jednotlivých lázeňských dolů.

Prostorové modely důlních děl jsou vytvořeny v software od společnosti CARLSON, kterým je naše společnost autorizovaným partnerem. Základními vstupními informacemi pro vytvoření prostorového modelu byla stará důlně měřické dokumentace, informace a podklady získané z Národního technického muzea. Díky získaným podkladům tak bylo možno vymodelovat šest pater a dvě svislé důlní díla a to jámu dolu Svornost a Josef. Takto zpracovaná podzemní důlní díla mají parametry objemového tělesa SOLID, se kterým je možné vytvářet celou řadu dalších operací. Zpracovaný prostorový model může sloužit jako platforma pro vytvoření BIM modelu podzemí  města Jáchymov.

 

 

Dalším požadavkem zákazníka bylo názorně animací ukázat cestu uranové vody směrem k lázeňským domům přes důlní díla. Tato animace včetně terénních modelů s objekty na povrchu byly vytvořeny v software od společnosti Autodesk.