MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

CARLSON GEOLOGY

možnosti práce s vrty organizovanými v databázi

(SQL server)


Carlson Geology je pokročilý programový systém určený pro práci geologa. Uživatelé jeho prostřednictvím vytváří geologické vrstvy, počítají zásoby, geologické profily nebo například blok diagramy, izobáty, analýzy distribuce kvalitativních parametrů v horninovém prostředí, blokové modely a mnoho dalších věcí. Program nabízí sumu příkazů pro práci s geologickými vrty od jejich načtení přes editaci a vytváření jejich grafické dokumentace.

Za zmínku stojí možnost organizovat a v prostředí Carlson Geology i přímo využívat vrty uložené v externí databázi.

Je možné pracovat s SQL databází vrtů nebo i dalších relačních databází jako MS ACCES (MDB), Excel (XLS), DBASE (DBF).

Vrty je možné editovat v databázovém prostředí nebo v prostředí editoru geologických vrtů v Carlson Geology, kdy změny se projeví v připojené databázi. S velkou výhodou lze v tomto případě pracovat s rozsáhlými databázemi vrtů a využívat funkcí Carlson Geology.

Carlson Geology je ideálním nástrojem pro správu rozsáhlých vrtných databází.

Obrázek 2: Prostředí jednoduchého editoru SQL souborů

Obrázek 3: SQL databíze geologických vrtů využívaná v prostředí Carlson Geology přináší možnost práci s velkým objemem dat.

 

 

Pro předvedení software Carlson Geology nás kontaktujte.