MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD CIVIL 3D GEOTECH

Společnost Autodesk zařadila do nabídky pro držitele maintanence programu možnost nainstalování rozšíření s názvem „Geotechnical Module“, který je určen pro vytváření geologických horizontů z vrtů v prostředí AutoCAD Civil 3D.

Rozhodli jsme se využít našeho oborového zaměření a vytvořit nové speciální školení pro uživatele z řad inženýrských geologů, geotechniků a dalších profesí pracujících s digitálními modely terénu při vytváření nebo úpravách zemních těles, pohybů hmot na stavbách, zpracováním geodetických podkladů nebo právě geologickými vrty a práci s geologickými horizonty.

Školení svým obsahem naplňuje dva dny a jeho obsah je následující:

1. den

  • Zpracování podkladů od geodeta, práce s bodovým polem
  • Operace s povrchy (digitálními modely terénu)
  • Modelování zemních těles

- Halda
- Nádrž
- Platforma
- Vybalancování objemů

  • Výpočty kubatur a vytváření kubaturních výstupů

2. den

  • Geotechnický modul – úvod do problematiky
  • Založení projektu, načtení vrtů, vytváření geologických horizontů
  • Operace s geologickým modelem v prostředí AutoCAD Civil 3D
  • Vytváření výstupů včetně nastavení výkresového prostoru – práce s rozvrženími