MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD LT v S-JTSK

Geodezie, zemní práce, liniové stavby, geotechnika


Školení určené zejména pro uživatele pracující s výkresy v souřadnicích JTSK. Je zaměřené na zpracování podkladů od subdodavatelů, jejich doplnění a zpracování výstupů – tisk, export do obecných formátů typu PDF.

1. Den: Nepracujte živelně

 • Základy
  • Filozofie produktu, dwg-dxf-dgn, jednotky, měřítka
  • Ovládací prvky
  • Založení výkresu (JTSK)
  • Správa hladin – uložení stavů, seskupování a další málo známé možnosti hladin.
  • Základy kreslení + něco málo z deskriptivy (nepovinné)
 • Externí reference – výkresy, rastry
  • Proč používat externí reference
  • Nastavení výkresů
  • Možnosti XREFů – cesty, načítání
  • Využití omezených možností AutoCADu LT k připojení rastrových podkladů.
 • On-line podklady – ortofota a mapy
  • Nastavení výkresu a připojení ke zdrojům dat
 • Konfigurace AutoCADu
  • Načítání a sdílení typů čar a šrafur
  • Šablona výkresu
  • Užitečná nastavení

Tato část školení je zaměřena na zpracování podkladů z různých zdrojů a seznámení frekventantů s důležitými nastaveními LT-čka.


2. Den: Zkuste to promyšleně

 • Tisková rozvržení
  • Proč je používat
  • Souřadné systémy – vhodné orientování výkresu při zachování souřadnic JTSK
  • Uživatelské formáty papíru a jejich sdílení
  • Poznámky a měřítka
  • Vykreslovací styly
 • Sada listů a hromadný tisk
 • Načtení bodů nebo značek (bloků) ze seznamu souřadnic
 • Bloky a atributy – výpis souřadnic a parametrů do textových souborů
 • Trochu jiné ovládání – Panel nástrojů a Design centrum
 • Co nedělat
 • Balast ve výkresu a co s ním.

Absolvent bude umět tisknout z jednoho výkresu v JTSK různě orientované výstupy (např. liniové stavby podle hlavního směru osy). Seznámí se s málo známými možnostmi AutoCADu LT při načítání textových podkladů (seznamy souřadnic) a s možnostmi výpisů souřadnic a parametrů (vytyčováky).