MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

CGS Labs Autopath 2017


Obalové křivky vozidel

Autopath je nástroj k vytváření interaktivních analýz obalových křivek vozidel na základě rychlosti vozidla, klopení vozovky, adheze a poloměrů zatáčení. Je možné provádět analýzu pro více vozidel na jedné trase.


 

Jako základ pro analýzu obalových křivek může sloužit střed komunikace, okraj nebo obrubník vozovky, nebo jakákoliv jiná křivka, úsečka či trasa. K osám vozidla je možné přidávat různá odsazení. Analýza je dynamicky provázaná s objektem a automaticky se aktualizuje při jeho změně.

Dalším nástrojem je takzavná Analýza EasyDrive. Pod tímto názvem se skrývá interaktivní analýza jízdy vpřed a vzad s možností otáčením kol na místě pro obzvláště složité manévry. Vítano funkcí tohoto nástroje je také možnost upravovat již dokončené obalové křivky.Horizontální a Vertikální simulace

Autopath dokáže vytvářet obalové křivky horizontální, tak obalové křivky vertikální. Při vertikálních analýzách jsou stále k dispozici všechny parametry vozidla. Pro maximální věrohodnost simulace je možné nastavit přesnou rychlost jedoucího vozidla.

 

Reporty

Z dokončených analýz je možné vytvářet reporty s těmito informacemi:

  • Parametry vozidla, vertikální a horizontální obrys.
  • Údaje o úhlu natočení kol.
  • Detekce kolizí vozidla s objekty.

Knihovna vozidel

V Autopath naleznete obsáhlou knihovnu vozidel včetně knihovny připravené pro české uživatele.

Knihovnu si může každý uživatel upravovat dle svých potřeb. Pokud nějaké vozidlo schází, není problém jej jednoduše vytvořit a případně zpětně dále upravovat. Pomocí nástrojů pro export a import je možné tato vozidla sdílet s celým týmem.


Vlastní a speciální vozidla

Autopath umožňuje nastavení velkého množství technických specifikací vozidel včetně: geometrie, počet os, rozvor vozidla, počet kol na ose, průměr pneumatik a jejich šíře, řiditelnost každé nápravy a další. Spolu s dalšími funkcemi lze dosáhnout geometricky přesných a realistických analýz.


Uživatelé mohou vytvořit i zcela atypické (vysokozdvižné vozíky, jeřáby, kombajny, traktory,. ...) vozidla díky nástroji k úpravě horizontálního a vertikálního obrysu včetně případného převáženého břemene.


 

Vkládání Google Map

V Autopath PRO obsahuje funkci pro načítání rastrových a výškových dat Google do vašeho výkresu pomocí pár kliknutí myši. Stačí vybrat lokaci a požadovaný souřadnicový systém* a mapa se rychle načte do výkresu.

*Uživatelé mohou požádat o zahrnutí souřadnicového systému v případě, že se požadovaný souřadnicový systém v Autopath nenachází

 

Podporované CAD platformy

Autopath PRO a LT funguje na AutoCAD, AutoCAD Civil 3D a AutoCAD Map 3D 2013-2018 nebo také na BricsCAD Pro a Platinum V13-V17. Pouze na 64-bit verzích.

Pokud se chcete dovědět více o Autopath, neváhejte nás kontaktovat.