MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

CADnet

Nezbytný pomocník do každé projekční kanceláře

Carlson CADnet je novinkou coby samostatný produkt, ale vychází z 10-letého vývoje Carlson Takeoff, robustní aplikace Carlson Software pro komplexní přípravu dat a následné modelování terénu.

Carlson CADnet patří společně s Carlson GeoTech a Carlson Trench do skupiny specializovaných nadstavbových aplikací určených pro zákazníky, kteří mají zájem pořizovat si pouze software specifický pro své oborové úlohy. Společně s Carlson Construction tvoří kompletní funkcionalitu aplikačního balíku Carlson Takeoff Suite.

 

 

 

 

Základní informace:

 • Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotým prostředím CAD, uživatel je tak schopen:
 • Vytvářet standardní CAD entity, práce v hladinách, tvorba výkresů
 • Manager správy projektu

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami
 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů
 • Konverze různých formátů dat
 • Práce se skupinami bodů
 • Vytváření reportů a tabulek

Carlson CADnet umožňuje uživatelům:

 • Převod PDF souborů do DWG, včetně textů a šraf
 • Konverze rastrových podkladů do vektorových výkresů
 • Modifikace rastrových výkresů ořezáním, kopírováním, odstraněním šumů, skeletizací apod.
 • Automatická a poloautomatická vektorizace a vytváření textů
 • Digitalizace z papírových nebo naskenovaných výkresů
 • Vytváření 3D PDF prezentací z výkresů
 • K dispozici kompletní sada nástrojů pro digitalizaci bodů, polylinií, ploch, vrstevnic, profilů a řezů

 

Nová verze přináší BIM!

 • Import BIM - IFC soubory
 • Export Carlson povrchů (DTM) do BIM