MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

CARLSON a naskenované výkresy v rastrových formátech nebo PDF soubory? Ano, jde to.

Marcel Brejcha

V uplynulých dnech jsem několikrát narazil na dotaz od našich zákazníků na téma: mám naskenovaný výkres do souboru tif nebo ve formátu pdf. Je možné v softwaru od Carlsonu s těmito podklady pracovat? Protože si myslím, že příprava dat pro projektování je také důležitá věc, přidám v následujících řádcích na toto téma pár informací.

PDF soubory jako vektor. Modul CarlsonTakeOff nabízí možnost importu pdf souborů do výkresu s tím, že jednotlivé prvky výkresu jsou převedeny na křivky. Uživatel má možnost nastavit parametry načtení viz. obrázek. Funkci najdete v roletě Nástroje – Import/Export (voleb pro import je více, např. v menu Soubory…).

 

Nabídka v CARLSON Takeoff

 

 

Dokument ve formátu PDF

 

 

Dokument ve formátu DWG

 

Po importu máme k dispozici výkres ve vektorové podobě, kdy výkres je složen z křivek. Právě zde s velkou výhodou využijeme funkce pro úpravu 2D a 3D křivek. Carlson ve svých modulech nabízí širokou paletu nástrojů pro spojování, rozpojování, odsazování podle různých kritérií, editování výšek a sklonů. Toho s výhodou využijeme pro „doladění“ importovaného produktu. Pokud bude uživatel chtít vytvořit např. digitální model terénu, s výhodou využije pro vytváření 3D entit (z textových popisků, stupňování vrstevnic, ad.)

Další funkcí pro přípravu dat je vektorizace rastrových (naskenovaných) podkladů. Uživatel má možnost vybrat si poloautomatickou nebo automatickou vektorizaci.

O vektorizaci a tipech pro práci s 2D/3D křivkami v prostředí Carlson software se zmíním příště.