MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Školení Carlson CADnet

Zaměření

Školení je určeno pro ty, kteří často řeší problémy při převodu různých formátů dat do formátu .dwg a chtěli by zefektivnit svoji práci.


Předpokládané znalosti

Základy kreslení v programech AutoCAD nebo v programech jemu příbuzných (BricsCAD, IntelliCAD, ...)

Program

  • Představení Carlson CADnet
  • Načtení a úprava bodového pole
  • Převod výkresů v PDF formátu do DWG
  • Čištění výkresů
  • Konverze rastrových podkladů do vektorových výkresů
  • Automatická a poloautomatická vektorizace rastrů
  • Digitalizace papírových nebo naskenovaných výkresů, řezů, vrstevnic
  • Tvorba vizualizací ve 3D PDF