MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D:

Komunikace – pokročilé

Zaměření

Zejména na speciality a málo používané funkce při návrhu koridorů. Obsahuje postupy, které řeší zadání, která „nejdou“ udělat pomocí CIVILu – například zjištění průsečíků podsestav. Dále na skryté nebo málo zřejmé funkce koridorů – např. přenos klopení nebo výšky mezi podsestavami. Vlastní kódování podsestav. Využití vlastního kódování v zobrazení příčných řezů koridoru - úpravy „Stylů sad kódů“. Využití překrytých a odsazených profilů, promítání objektů do profilů. Novinky v návrhu křižovatek.

Předpokládané znalosti

Školení je určeno pro zkušené uživatele CIVIL 3D.

 

Program

  • Trasy - odsazení, rozšíření.
  • Profily – promítání objektů a souběhy - Do profilů (i řezů) je možné promítat objekty ze situace – bloky, 3D čáry, návrhové linie. Můžeme tak zobrazit osu souběžné komunikace, stavební objekty, apod.
  • Šablony koridoru – vzájemné vazby podsestav - Přenos parametrů – tloušťky konstrukčních vrstev, sklony, výšky například mezi jízdním pruhem a krajnicí.
  • Pomocné povrchy a vazba na označený bod - V jednom návrhu může být víc koridorů – dá se tak využít povrch jednoho jako cíl dalšího. Napojení na označený bod umožňuje například celkovou šířkovou kótu koridoru, která se jinak udělat nedá.
  • Jednoduché úpravy stylů příčných řezů.
  • Křižovatky.
  • Nové funkce pro návrh kruhových objezdů.