MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D

Projektování ploch a zemních těles

 

Zaměření

Parkoviště, zóny, haldy, jámy, rybníky. Metodika projektování terénní figury pomocí kombinace zemních těles nebo kombinace zemního tělesa s koridorem. Práce s návrhovými liniemi, jejich plošné spádování. Kombinace terénu vytvořeného z návrhových linií se zemním tělesem. Vyrovnání kubatur složitých těles.

Předpokládané znalosti

Vytváření a úpravy povrchů.

Program

  • Zemní tělesa se svahovaným dnem/korunou - Zemní tělesa – figury - se v praxi navrhují se spádovanou korunou (výsypky, skládky) nebo dnem (jímky, vodní nádrže). Obsahem školení je návrh zemního tělesa se zadaným sklonem/sklony a jeho uzavření s podélným i příčným spádem.
  • Kombinace koridoru a zemního tělesa – odkaliště, rybníky, haldy, jámy - Koridor i zemní těleso mají své výhody a nevýhody. Pro některé úlohy – zejména tam, kde nejde o klasickou liniovou stavbu je výhodné oba postupy kombinovat.
  • Projektování spádovaného povrchu pomocí návrhových linií - Pokud je navrhovaný povrch členitý je často výhodné navrhnout jeho průběh na profilech, z nich odvodit návrhové linie a z těch sestavit nový stav.
  • Výpočty kubatur, vyrovnání hmot.