MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D

Úpravy vodních toků

 

Zaměření

Specifické problémy návrhu úprav vodního toku. Účastníci školení obdrží vzorový výkres (dwt) CIVIL 3D, obsahující speciální styly pro profily a řezy. Dwt obsahuje i příklady vzorových šablon koridoru pro revitalizaci a regulaci. Součástí školení je metodický postup pro návrh revitalizace a regulace vodního toku. Variabilita vzorového příčného řezu koridoru – využití jediného VPR pro různou geometrii řezu (brod, přechod, konkáva). Nezbytné minimum pro kódování podsestav – určení bodů pro kóty v příčných řezech. Specifika při práci s povrchy – kombinování různých zdrojů dat, břehové a zátopové čáry.

Předpokládané znalosti

Základy práce s povrchy, profily a koridory.

Program

  • Kombinování povrchů z dat různé přesnosti.
  • Podélné profily – promítání břehů do profilu osy.
  • Vytvoření variabilní šablony koridoru vodního toku. Vzorové šablony pro revitalizaci a regulaci vodního toku.
  • Nastavení cílů koridorů – proměnná šířka koryta nebo kynety. Výškové řešení břehů/hrází.
  • Příčné řezy.
  • Břehové a zátopové čáry.