MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

Carlson Civil

 

Modul Civil od společnosti Carlson software obsahuje velmi širokou paletu nástrojů, kterou využijí všichni, kdo pracují s geografickými daty a digitálními modely terénu.

Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD, AutoCAD Map 3D, AutoCAD Civil 3D a IntelliCAD. Uživatel má při instalaci možnost zvolit si softwarovou platformu. IntelliCAD je zahrnut do ceny instalace a je již obsažen v instalační sadě.

Základním datovým formátem je DWG s možností importu DGN a dalších.

 

 

Základní informace:

 • Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotým prostředím CAD, uživatel je tak schopen:
 • Vytvářet standardní CAD entity, práce v hladinách, tvorba výkresů
 • Manager správy projektu

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami
 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů
 • Konverze různých formátů dat
 • Práce se skupinami bodů
 • Vytváření reportů a tabulek

3D Data:

 • Nástroje pro převod 2D-3D, pro body, křivky, vrstevnice, zemní tělesa
 • Vytváření DMT z nejrůznějších typů dat (kombinací 2D a 3D, různých formátů)
 • Řada funkcí pro práci s entitami

Povrchy (DMT):

 • Pokročilé nástroje pro vytváření trojúhelníkových (TIN) a gridových povrchů
 • Vytváření vrstevnic z povrchů i přímo z prvků výkresů
 • Řada funkcí pro editování povrchů
 • Výpočty objemů a jejich analýzy, reporty
 • Grafické analýzy povrchů - odtokové poměry, sklony výšek, pohybu hmot a dalších
 • 3D vizualizace včetně průjezdů po terénu

Svahování:

 • Návrh zemních těles podle nastavených kritérií výkopů a násypů
 • Možnost automatického vybalancování výkopů a násypů
 • Speciální manažer pro řízení vlastnosti zemních těles
 • Popisky pohybu hmot

Podélné a příčné řezy:

 • Vytváření podélných profilů a příčných řezů z povrchů, z prvků výkresů i textového (psaného profilu) předpisu
 • Funkce rychlý profil s provázáním situace v řezu a profilu s jeho grafický znázorněním
 • Vytváření bodů a 3D křivek z podélných profilů
 • Výpočet objemů profilovou metodou
 • Digitalizace podélných profilů a příčných řezů
 • Analýzy pohybu hmot (MassHaul)
 • Výstupy pro tisk do pracovních rozvržení

Návrh dopravních staveb:

 • Vytváření koridorů dopravních staveb
 • Simulace průjezdů vozidel (funkce Auto Path)