MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

DIGITALIZACE GEOLOGICKÝCH PROFILŮ DO JEJICH PROSTOROVÉ INTERPRETACE

V tomto případě bylo využito funkcí software Carlson pro „prostorovou“ digitalizaci (transformaci) geologických profilů. Takto vytvořené podklady byly následně využity pro vytvoření geologického modelu v prostředí Carlson Geology.

Typickým případem použití tohoto postupu je dále aplikace nakreslených profilů dosud uložených v papírové podobě do jejich digitální 3D podoby ve formě prostorových linií v souřadnicích S-JTSK .

 

Geologický profil po jeho naskenování

Geologický profil po jeho naskenování

Vytvořené prostorové křivky jsou uloženy do obecných výměnných formátů DXF, DWG, DGN nebo seznamu souřadnic.

 

Ukázka prostorových 3Dkřivek geologických profilů po provedené digitalizaci

Ukázka prostorových 3Dkřivek geologických profilů po provedené digitalizaci

Geologické profily vytvořené z geologického modelu

Geologické profily vytvořené z geologického modelu

Pro další informace nebo předvedení postupu digitalizace nás kontaktujte.