MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Digitální modely měst

Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování vizualizací.

Vizualizace jsou významných nástrojem komunikace každého investora a projektanta. Většina lidí si nedokáže podle nákresů představit, jak bude ona nová protihluková stěna mezi jejich obcí a hlučnou dálnicí vypadat nebo jak zapadne do rázu krajiny nově plánovaný vysílač. Díky vizualizaci tento problém odpadá. Ve vizualizaci Vaši zákazníci uvidí plánovanou stavbu tak, jako by už stála, ovšem navíc ještě s tím bonusem, že je stále možno upravovat její rozměry, barvy, materiály a v neposlední řadě i její umístění.

To ale není zcela vše! Kromě standardních, výše zmíněných vizualizací, nabízíme zpracování analýz rozhledové vzdálenosti na komunikacích, analýzy dopravní situace nebo také analýzy mobility obyvatelstva městským prostředím.Nabízíme zpracování prostorových digitálních modelů nejen jednotlivých objektů, jako jsou televizní vysílače, rozhledny, nebo mosty, ale také celých městských částí, jako jsou náměstí, parky, sídliště nebo studie celých měst. Je možné zpracovávat celé urbanistické celky včetně územních plánů, návrhy dopravních staveb, inženýrských sítí či důlních děl, nebo vytvářet historické studie obcí, které musely ustoupit těžbě nerostných surovin, historické podoby měst a dalších objektů podle požadavků zadavatele.

Při jednání s klienty Vám zcela jistě přijde vhod přímo interaktivní prezentace před zákazníky. Další možností prezentace Vašeho projektu jsou fotografie klíčových míst projektu, přičemž je možné okolí podložit leteckými snímky, mapou katastru, či zcela jiným veřejně přístupným zdrojem dat (WMS servery) nebo naopak vlastními snímky. 3D animace projektu pak poskytuje všem zúčastněným ucelenou představu o budoucím projektu. Neméně důležitým výstupním prvkem je webová prezentace celého projektu, která je dostupná k prohlížení v kterémkoliv osobním počítači s přístupem na internet.