MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Nabízíme zpracování prostorových digitálních modelů nejen jednotlivých objektů, jako jsou televizní vysílače, rozhledny, nebo mosty, ale také celých městských částí, jako jsou náměstí, parky, sídliště nebo studie celých měst. Je možné zpracovávat celé urbanistické celky včetně územních plánů, návrhy dopravních staveb, inženýrských sítí či důlních děl, nebo vytvářet historické studie obcí, které musely ustoupit těžbě nerostných surovin, historické podoby měst a dalších objektů podle požadavků zadavatele.

Výstupním produktem může být interaktivní webová prezentace zpracovaného prostorového, video s průlety nad danou trajektorií v modelu, nebo snímky různých pohledů na model.