MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Dokumentování a interpretace geologických vrtů


Připravili jsme novou aplikaci pro dokumentaci a interpretaci geologických vrtů. Řešení je založeno na programovém systému Carlson Geotech nebo Carlson Geology a respektuje obvyklé postupy a normy při dokumentování geologických vrtů. Řešení je založeno jako nadstavba software AutoCAD, AutoCAD Civil3D nebo IntelliCAD (je součástí dodávky systému).

 

Popis složení vrtného jádra je možné provádět v různých modifikacích do prostředí AutoCAD, IntelliCAD nebo PDF.


K zadávání složení vrtu slouží přehledné rozhraní obsahující již předdefinované hodnoty podle ČSN

Výběr funkcí:

• Konfigurace vrtů, vrstev, atributů, parametrů,ect.

• Import/Export vrtů prostřednictvím textového souboru

• Speciální editor vrtů

• Správa vrtů v databázovém prostředí (SQL,MDB,EXCEL)

• Interaktivní zadávání parametrů

• Popisy vrtů ve výkresech v různých modifikacích

• Textové reporty vrtů

• Grafické reporty vrtů do prostředí AutoCAD/IntelliCAD nebo PDF

• Různé způsoby interpretace geologických profilů

• Práce s digitálním modelem terénu

• Výpočet objemů

• Práce s body

• Zobrazení geologických vrtů ve 3D v návaznosti na digitální model terénu

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě Vašeho zájmu o předvedení všech funkcí popisované aplikace nás kontaktujte.