MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Carlson Hydrology

 

 

Programových systémů pro design vodohospodářských staveb je na našem trhu více. S většinou z nich jsme se za svou 21-letou existenci setkali a měli možnost je nejen ozkoušet, ale i úspěšně nasadit pro vytvoření našich vlastních projektů. Avšak nedávný a prudký rozvoj technologií, zejména v oblasti pořizování dat, nás přiměl vyzkoušet, úspěšně využít a posléze začít nabízet nejmodernější software z dílny americké společnosti Carlson Software, Carlson Hydrology.

 

 

 

 

Základní informace:

 • Každý modul Carlson je doprovázen plnohodnotým prostředím CAD, uživatel je tak schopen:
 • Vytvářet standardní CAD entity, práce v hladinách, tvorba výkresů
 • Návrh poldrů, nádrží, kanálů, propustků, výpustí, drenáží,
 • Široká podpora datových formátů, od Autodesku, přes ESRI až po Microstation.

Body:

 • Každý modul Carlson obsahuje speciální menu pro práci s bodovými entitami
 • Import/export bodů do projektu z nejrůznějších formátů
 • Konverze různých formátů dat
 • Práce se skupinami bodů
 • Vytváření reportů a tabulek

 

 

 

Obr 1. Návrh údolní nádrže

Programový systém Vám dodá všechny nástroje, které pro svou práci potřebujete.

- Analýza povodí

 • rozdělení oblasti na jednotlivá subpovodí
 • vykreslení hlavní proudnice v jednotlivých subpovodích

 

Obr 2. Analýza povodí v Carlson Hydrology

Obr 2. Analýza povodí v Carlson Hydrology

- Výpočet odtokových poměrů jak v extravilánech, tak intravilánech

 • výpočet pomocí metody CN křivek nebo pomocí odtokového koeficientu
 • eliminace lokálních depresí
 • povodí „nad bodem“ a „nad linií“ – lokální povodí
 • nejvyšší a nejnižší body v povodí
 • šipky sklonů
 • trasování odtoku
 • sub-povodí podle typu území

- Špičkový průtok – grafickou (SCS) a racionální metodou

- Čas koncentrace – metodami SCS, TR-55 a racionální metodou

- Výpočet rovnice univerzální ztráty půdy

- Tvorba a kreslení hydrogramů

- Dynamická a interaktivní úprava parametrů nádrže – svahování, výška dna, retenční kapacita

- Export topologie do programů HydroCAD a HEC-RAS a následný export výsledků zpět do Carlson Hydrology

- Dynamické kreslení potrubí v profilech, plánech a 3D

 

Nasaďte ho jako nadstavbu AutoCADu, AutoCADu Civil 3D – nebo úplně samostatně. Díky integrovanému jádru IntelliCAD už nepotřebujete nic dalšího.

 

Obr 3. Návrh retenční nádrže