MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D:

Komunikace – základ

 

Zaměření

Celé školení je věnováno projektování koridorů a souvisejícím činnostem – trasování, návrhu nivelety a vzorového příčného řezu koridoru – šablony.

Hlavní důraz je kladen na sestavení šablony koridoru a nastavení cílů:

Horizontálních – např. šířky jízdního pruhu podle trasy nebo křivky v situaci – rozšíření v obloucích, výhybny, zálivy.

Vertikálních – dna příkopu nebo krajnice podle nivelety, návrhové linie nebo 3D křivky.

Využití podsestav pro rekonstrukce, podsestavy podle ČSN – klopení pláně a svahování.

Způsoby trasování a návrhu nivelety.

 

Předpokládané znalosti:

Kreslení profilů, sestavení jednoduchého koridoru včetně šablony.

Program

  • Trasování – přehled možností.
  • Variabilita zobrazení profilu a návrh nivelety.
  • Nastavení cílů koridorů – Šířka a sklon jízdních pruhů podle křivky/trasy/návrhové linie, výškové řešení příkopů.
  • Podsestavy ČSN.
  • Podsestavy pro rekonstrukce, podmíněné podsestavy.
  • Povrchy koridoru
  • Příčné řezy.