MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Provádění leteckých prací bezpilotními prostředky


Společnost Data System s.r.o. je držitelem oprávnění k provádění leteckých prací bezpilotními systémy, které bylo vydáno úřadem pro civilní letectví (ÚCL). Naším primárním zaměřením je provádění leteckého snímkování za účelem pořízení primárních podkladů (měřických snímků) pro jejich následné fotogrammetrické zpracování. Při naší práci využíváme naše více než 25 leté zkušenosti z oboru fotogrammetrie, projektování liniových staveb nebo například báňského projektování.

Protože známe potřeby našich zákazníků, víme, že letecká ortofotomapa a mračno bodů, které jsou obvyklým výstupem programů pro zpracování leteckých snímků metodou obrazové korelace je efektní a v některých případech i dostatečný výstup. Jsme však přesvědčeni, že tím správným a finálním výstupem je podklad založený na vektorové platformě a pro následné využití v CAD systémech obsahuje variantně například:

  • bodové entity (body s výškopisem),
  • hrany (například hrany terénu breaklines, nebo jiné hrany),
  • entity polohopisu a výškopisu pro pasporty,
  • vytvořený digitální model terénu v odpovídajícím formátu,
  • prostorový 3D model průmyslového areálu, který je vytvořen případně i z kombinovaných podkladů terestrického (pozemního) skenování a leteckého bezpilotního snímkování.

Mezi naše zákazníky patří města a obce, organizace zabývající se těžbou nerostných surovin, projektové organizace, golfové kluby, stavební firmy a další subjekty.

Technické parametry výstupů s Vámi rádi probereme individuálně

 

Od mračna až po základní důlní mapu

Extrakce objektů z bodového mračna - v tomto případě hran terénu

Dokumentace aktuálního stavu stavby

Řešení nestabilní skalní stěny pomocí kombinace bodového mračna a odporové tomografie

Analýza morfologie lomové stěny z bodových mračen

Dokumentace aktuálního stavu - ortofotomapa golfového areálu