MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Sběr primárních dat a vytváření prostorových modelů průmyslových areálů kombinací pozemního skenování a letecké fotogrammetrie


 

Společnost Data System se dlouhá léta specializuje na vytváření prostorových modelů reprezentujících technická opatření v krajině. Základním pilířem při pořizování vstupních geografických dat je již 24 let letecká fotogrammetrie. S nástupem bezpilotních leteckých systémů (UAS) začala společnost využívat bezpilotní letoun jako nosiče kamery pro fotogrammetrické snímkování.

Pracovníci společnosti disponují mnohaletými zkušenostmi nejen s pořizováním dat, tedy laserovým skenováním a fotogrammetrií, ale zejména s návazným zpracováním takto pořízených dat. Těmito daty jsou mračna bodů reprezentující řešené území nebo objetky. Výsledkem práce jsou vektory a objekty, které slouží pro vytváření digitálních modelů terénu, prostorových modelů technologií, průmyslových areálů, liniových staveb v mnoha případech s vazbou na BIM řešení. Je pravda, že právě následné zpracování primárních dat pro potřeby dalších profesí je klíčovým faktorem úspěšného použití těchto technologií. Další pravdou je skutečnost, že úkony, které vedou ke kvalitním podkladům vyžadují vysokou odbornou erudici zpracovatele.

Společnost Data System s.r.o. má v této době na kontě téměř stovku projektů tohoto charakteru realizovaných v České republice a v zahraničí.


Obrázek 1: Objemový model průmyslového areálu. Byl využit pro výpočet dynamiky proudění vzduchu

 

Příkladem pořízení podkladů – geodetického zaměření je využití kombinace pozemního (terrestrického skenování) a letecké fotogrammetrie s využitím UAS technologie (dronu), kdy jsou maximálním způsobem zhodnoceny přednosti obou metod. Společnost Data System vytvořila na základě zkušeností vlastní metodiku (FEL), kterou při práci používá.


Obrázek 2: Na obrázcích je patrný přínos kombinace pozemního skenování a letecké fotogrammetrie

 

Další typickou ukázkou využití zmiňované metodiky je vytváření prostorových modelů průmyslových areálů včetně technologií ukrytých v budovách. V tomto případě slouží aplikace letecké fotogrammetrie jako východisko pro zaměření vnějších objektů – zejména vnějších plášťů průmyslových hal v kombinaci s terrestrickým skenování vnitřních objektů. Výsledkem jsou 3D objekty a vektory předurčené pro vytvoření BIM modelů.


Obrázek 3 a 4: Základním stavebním kamenem je provedené skenování s přesností 1mm. V dalším kroku jsou prokládány prvky z knihovny DIN prvků…