MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Model ložiska vápencového lomu s vazbou na BIM

 

Společně s naším zákazníkem jsme vytvořili prostorový model ložiska vápence, které se nachází v jeho dobývacím prostoru. V tomto případě jsme použili programový systém Carlson Geology jako nadstavbu AutoCADu Civil 3D. Základními vstupními podklady byly geologické vrty a další informace od geologa včetně vzorových geologických profilů.


Obrázek 1: Pohled na 3D geologický model řešeného ložiska

 

Primárním požadavkem na zpracovaný model byla jeho 3D interpretace v takové podobě, aby je bylo možné využít pro výpočet zásob, vytváření geologických profilů a horizontálních řezů ložiskem, vytváření izolinií reprezentujících rozhraní mezi jednotlivými vrstvami. Dalším parametrem vytvořeného prostorového modelu ložiska je jeho budoucí využití při plánování báňských postupů s vazbou na sledování kvalitativních parametrů v podobě průměrných hodnot sledovaných parametrů u těženého vápence na jednotlivých dobývacích etážích v daných časových úsecích. Sledovanými parametry jsou v tomto případě CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 a MNO.

Dalším požadavkem bylo vytvořit model s parametry BIM se strukturou informací podle parametrů geologického modelu (kvalitativní údaje o jednotlivých užitkových složkách a informace o nadložních a podložních horninách) a jeho exportem do IFC formátu, který přináší možnost prohlížení modelu a připojených informacích v „prohlížecím“ software pro širší obec uživatelů.


Obrázek 2: Pohled na řešený BIM model v prostředí BIM Vision


Jsme rádi, že jsme si ověřili možnost vytvoření prostorového geologického modelu takovým způsobem, aby jej bylo možné využít v dalších návazných operacích. Jsme přesvědčeni, že tyto zkušenosti uplatníme zejména při spolupráci s našimi zákazníky – inženýrskými geology, kteří budou spolupracovat na BIM projektech například dopravních komunikací.