MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ

v prostředí programového systému CARLSON

Připravili jsme pro Vás řešení pro vytváření prostorových modelů tunelů a dalších podzemních prostorů. Je založené na software společnosti CARLSON, které je naše společnost autorizovaným partnerem. Tato aplikace může být s výhodou používána jako nadstavba programového systému AutoCAD CIVIL 3D nebo AutoCAD nebo v prostředí programu IntelliCAD, který je se softwarem Carlson vždy automaticky dodáván.

Základními vstupními údaji pro práci s tímto programem jsou mračna bodů získaná laserovým skenováním, měřené nebo digitalizované profily tunelu nebo důlního díla, geodeticky zaměřené body nebo například prostorové linie ohraničující počvu a strop řešeného podzemního prostoru.

Na základě zkušeností, které specialisté specialisté společnosti Data Systém získali při řešení realných projektů můžeme prohlásit, že prostřednictví tohoto software lze zpracovat skutečně rozsáhlé podzemní systémy včetně křížení tunelů a dalších podzemních objektů. Veškeré výstupy jsou datově kompatibilní s programy společnosti Autodesk.

Základní popis funkcí nabízeného řešení :

• Vytvoření modelů podzemních prostor

• Vytvoření příčných řezů

• Výpočet objemů mezi navrhovaným a skutečným stavem

• Podrobný report výpočtu objemů

• Vytvoření spoleřného modelu s povrchovou situací

• Vizualizace a editace modelů

• Nástroje pro práci s příčnými řezy tunelu

• Vytvoření podélného profilu

• Zpracování velmi rozsáhlých vstupních dat

• Vytvoření digitálního modelu terénu

Vizualizace vytvořených prostorových modelů navrženého a skutečného stavu

 

 

Z mračna bodů vytvořený 3D model stavu skutečného provedení výlomu

 

Vytvořený model interpretovaný ve formě 3D FACES v prostředí AutoCAD

 

Provedené příčné řezy nad skutečným a projektovaným stavem se stanovenými objemy nadvýlomu a podvýlomu

 

Ukázka protokolu výpočtu objemů profilovou metodou

 

Použití textur povrchu při vizualizaci

 

Použití textur povrchu při vizualizaci


Uvítáme Váš zájem o další informace nebo předvedení tohoto software.