MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Historie

Společnost DATA System s.r.o. vznikla v roce 1995 jako odborná firma se zaměřením na služby a dodávku speciálního vybavení pro podniky, projektové organizace a státní správu v oblasti projekčních systémů a zpracování geografických dat.

V roce 2007 se DATA System s.r.o., coby společnost dlouhodobě specializovaná pro poskytování komplexních služeb projektantům pozemních staveb, rozhodla spolupracovat se společností K-CAD s.r.o, která byla široce zaměřená na segment projekce stavebnictví a architektury. Synergickým výsledkem této spolupráce se stala nová, samostatná společnost a obchodní známka K-DATA s.r.o., autorizovaný specialista pro prodej software Autodesk, Inc.

Současnost

DATA System s.r.o. je významným dodavatelem služeb v oblasti pořizování a zpracování geografických dat v České republice i v zahraničí. Naši klienti využívají dlouholetých zkušeností našich expertů a námi používaných nejmodernějších technologií při laserovém skenování a jeho postprocesingu, fotogrammetrickém zaměřování či vytvoření 3D interaktivních vizualizací minulých, současných i budoucích stavů krajiny dotčenou lidskou činností. V neposlední řadě je nutné zmínit i podporu činnosti prováděné hornickým způsobem jako je vedení důlně měřické dokumentace, projektování těžby nerostných surovin i zahlazování jejich důsledků.

DATA System s.r.o. je dodavatelem speciálního technického a softwarového vybavení, které splňuje ty nejpřísnější nároky na technologie pro práci v oblasti CAD systémů a 3D modelování.

Vyústěním vysoké odbornosti našich specialistů je jejich účast na řadě odborných konferencí, výuce na vysoké škole, aktivní spolupráce na výzkumných projektech i vědeckých expedicích.