MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Online školení

Je nejmodernější formou odborného vzdělávání, kterou může naše společnost nabídnout.

Online školení těží z výhod mobility (představované především moderními mobilními učebnami - sestavenými z výkonných notebooků) a nižších nákladů (není nutná doprava lektora ke školeným nebo naopak). Díky moderním technologiím, umožňujícím prezentovat plynule na dálku v reálném čase, se stává z online školení velice efektivní nástroj, který je možné nasadit bez předchozí přípravy.

Obvyklá cena tohoto školení je 1 000-2 000 Kč bez DPH za sezení (obvykle dopoledne - 3 hodiny).