MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

PhoToPlan

je určen k vytváření fotoplánů, vytváření 3d modelů z exponovaných snímků (průseková metoda fotogrametrie), transformace mapových podkladů v jejich rastrové podobě, ortorektifikace snímků v prostředí AutoCAD LT nebo ostatních produktů společnosti Autodesk, které jsou založeny na AutoCADu.

Moduly PhotoPlan podle funkcionality

Pokročilé možnosti nastavení vlastního souřadného systému

Funkce pro správu vlícovacích bodů

„Narovnání“ (transformace) naexponovaného objektu podle vlícovacích bodů

TRANFORMACE MŘÍŽKOU

3D vektorizace – průseková fotogrammetrie

Průseková metoda využívá geodetické metody protínání vpřed pomocí měřických snímků. Při zajištění alespoň dvojice snímků, které jsou rektifikovány (transformovány) je možné získát prostorové umístění zvolených bodů. Výsledkem jsou např. 3D body nebo 3D křivky, které representují prostorové úmístění zájmových objektů (viz. obrázky).


Spojování rektifikovaných snímků a jejich příprava pro vytvoření reprezentativních výstupů. Export do formátů ESRI nebo VRML.

Transformace mapových podkladů

Pro transformaci je využita její kolineární nebo polynomická metoda