MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Školení Carlson Point Cloud


Časová náročnost: 1 den


Program:

  • Principy práce s mračny bodů, vlastnosti a formáty
  • Nastavení systému Carlson Point Cloud
  • Registrace mračen 
  • Editace mračen bodů - přehled funkcí, odstranění nadzemních objektů 
  • Extrakce bodů a hran terénu
  • Vytváření vektorových prvků, body, hrany, roviny, profily,   vrstevnice a další 
  • Práce s mračny bodů v CAD systému