MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Carlson Point Cloud


Časová náročnost: 1 den

Školení je zaměřeno na úpravu a vytváření prostorových entit z mračen pořízených metodou letecké fotogrammetrie (s využitím dronů) nebo laserovým skenováním.


 • Problematika práce s mračny bodů
  • Způsoby vytváření, vlastnosti, datové formáty
 • Přehled funkcí a nastavení prostředí Carlson Point Cloud
 • Základní operace s mračny bodů a jejich editace
  • Registrace mračen bodů
  • Odstranění nadzemních objektů – postupy
  • Příprava mračna bodů pro další operace
 • Vytváření prostorových objektů z mračen bodů
  • Podélné profily a příčné řezy, vrstevnice terénem
  • Vytváření terénních hran (breaklines)
  • Vytváření modelů podzemních prostorů z mračna bodů
  • Využití vytvořených prvků v CAD systému
 • Výpočet objemů deponií a skládek z pořízeného bodového mračna