MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

Carlson Point Cloud

 

Laserové scanování je v současné době stále více požívanou metodou geodetického zaměřování objektů. S jeho nasazením se setkáváme v nejrůznějších oborech nejen technické praxe. Vedle zaměření skutečného stavu objektů na zemském povrchu (pozemní či letecké scanování) se s laserscaningem setkáváme i v architektuře, strojírenství (využití handy scaneru) nebo např. v archeologii.

Produktem práce laserového scaneru je mračno bodů, jejichž množství se může pohybovat v řádech mnoha milionů. Vlastní bodové mračno zobrazené v 3D zobrazení (zvlástě obarvené z fotografií) naprosto věrně a ve vynikající přesnosti popisuje zájmový objekt.

Dodavatel takto provedeného zaměření má možnost ho interpretovat do 3D modelu ve formě sítě či vektorů hran. Přesto může být v řadě případů velmi účelné využít možnosti vlastního softwarového nástroje v prostředí používaného AutoCADu (AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Architecture). Hlavním důvodem je skutečnost, že hlavně projektant zná potřeby svého projektu a možnost vybírat "per partes" ze zaměřeného bodového mračna 3D hrany nebo body a pracovat stále ve svém "cadovském" prostředí je velkou výhodou a zjednodušení jeho práce.
Proto společnost K-DATA přivádí na náš trh nadstavbu Carlson Point Cloud.

Základní funkce Carlson Point Cloud:

  • načítání mračen bodů v různých formátech
  • řada nástrojů pro úpravu mračen před dalším zpracováním
  • práce s "control points", načtení více naskenovaných mračen do jednoho pracovního sezení
  • sada nástrojů pro editaci bodového mračna
  • funkce - úchopy pro vytváření bodů, dolních a horních hran (i oblouků), ploch i textů
  • ukládání vytvořených 3D křivek do textových souborů v potřebném formátu (např. flt formátu pro povinné spojnice (breaklines) pro AutoCAD Civil 3D
  • využití kódů pro vytvořené body pro jejich následné využití při interpretaci
  • vytváření objektů Mesh
  • vytváření podélných profilů a příčných řezů, vrstevnic nad bodovými mračny
  • okamžité promítnutí vytvořených 3D entit do prostředí AutoCAD (i Civil 3D) s jejich následným uplatněním při tvorbě DTM a 3D modelů


Vytvoření jednoho mračna z více měření Interiér kostela - mračno bodů a vektory


Vektorizace s využitím rozlišení dolních hran obrubníku Načtení zpracovaných prvků do prostředí AutoCADu
a horních hran (v tomto př. obrubníků)

 


Nasazení Carlson Pont Cloud v oblasti povrchové těžby nerostných surovin

 


Panel nástrojů pro práci s bodovými mračny

 


Využití funkcí pro vytváření hran a obrubníků v intravilánu