MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D

Povrchy

 

Zaměření

Školení je určeno pro uživatele, kteří se setkávají s výškopisem z různých zdrojů a mají problémy s jejich kvalitou. Popisuje časté chyby a záludnosti ve vstupních datech a metodiku potlačení chyb v datech, jejich čištění a zjednodušení. Vyčištění okrajů povrchů pomocí hranic a dělení a slučování povrchů.

Předpokládané znalosti

Načtení bodového pole.

Program

  • Čištění dat - Klasický výškopisný podklad obsahuje spoustu „smetí“ – objektů v nulové výšce, 3D čáry různých kvalit, texty s výškami i bez nich, výškové kóty. Tato data je třeba roztřídit a vyfiltrovat.
  • Minimalizace chyb povinných spojnic - Linie představující povinné spojnice bývají různých typů – od přesně provedených 3D křivek, po 2D křivky bez výšky nebo s výškou podle prvního bodu. Vhodnou kombinací a postupem je možné i linie bez nebo s nevhodnou výškou použít jako povinné spojnice.
  • Zpracování povrchů po částech - Často je vhodné rozsáhlejší povrchy nezpracovávat najednou. Na podobné úlohy vede i postupné doměřování a přeměřování území.
  • Ohraničení povrchů - Někdy nevadí, když vytvořený povrch pokrývá i nezaměřené části – okraje tvořené dlouhými trojúhelníky. Jindy je třeba se tomu vyhnout. Součástí školení je postup, jak vytvořit hranici povrchu. Další úlohou tohoto typu je zjištění průsečnice povrchů.
  • Kombinace různých zdrojů dat.