MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Seminář: Využití mračen bodů v prostředí software Autodesk

 

 

V úterý 28.11.2017 proběhl v Praze na Václavském náměstí v budově institutu ABF v dopoledních hodinách seminář na téma „Využití mračen bodů v prostředí software Autodesk“.

Po úvodní řeči Ing. Marcela Brejchy z firmy K-Data se slova ujal Ing. Tomáš Lendvorský zastupující Autodesk, a zahájil tak odbornou část semináře shrnutím problematiky BIM. Po něm následoval Marcel Brejcha a jeho příspěvky. Nejprve předvedl automatickou extrakci hran terénu v programu Carlson Point Cloud na příkladu bodového mračna lomu.

Hrany terénu vytvořené automatickou extrakcí v Carlson Point Cloud

 

Jeho prezentace pak pokračovala živou ukázkou programu Autodesk Infraworks a extrakcí hran terénu z bodového mračna vozovky.

 

Hrany terénu v Autodesk Infraworks

 

Přes nemoc nechyběl také Pavel Šála a jeho ukázka zpracování laserového skenování interiéru v programu Revit. Na závěr předvedl pan Mgr. Zdeněk Marek praktickou ukázku laserového skenování pomocí skeneru FARO a celou přednášku uzavřel Ing. Petr Zbíral z firmy SCE CZ s jeho ukázkou využití mračen bodů při sanaci nestabilní skalní stěny.

 

Ing. Tomáš Lendvorský ze společnosti Autodesk přednášející o problematice BIM.

 

Na seminář i přes nepříliš pěkné počasí dorazilo na 40 hostů z odborné veřejnosti. Svou účastí a zapojením se do závěrečné diskuze nás přesvědčili o tom, že téma bodových mračen je velice aktuální a že má smysl toto odvětví našich služeb dále rozvíjet

 

Ing. Marcel Brejcha při své přednášce.