MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Seminář: Využití výsledků leteckého snímkování s využitím dronů a laserového skenování v praxi projektanta

 

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, ve kterém budeme prezentovat naše poznatky a zkušenosti z naší dlouholeté práce. Hlavním cílem semináře bude na praktických příkladech prezentovat možnosti efektivního využití získaných mračen bodů při práci projektanta v CAD systémech.

Prezentace budou probíhat s využitím sw Carlson Point Cloud, který funguje jako nadstavba programu AutoCAD nebo samostatně.

PROGRAM SEMINÁŘE:

  • Základní informace o metodě letecké fotogrammetrie s využitím leteckých bezpilotních systémů.

  • Problematika práce s mračny bodů, produkty laserového skenování a fotogrammetrie

  • Praktické předvedení vytvoření bodového pole s využitím field book pro jednoduché vytvoření mapového podkladu, vytvoření hran terénu, výpočty objemů, odseparování nadzemních objektů pro vytvoření povrchu terénu a dalších funkcí.

  • Praktické předvedení ukázek z projektů s požitím mračen bodů:

  1. Prostorový model průmyslového areálu
  2. Vytvoření 3D modelu technologie – potrubí, objekty v závodu
  3. BIM model kancelářské budovy
  4. 3D model kamenolomu, vytvoření základní mapy lomu, výpočty objemů

 

Termín: 27.2.2020 9:00

Místo: Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice

Registrace

V případě zájmu nám prosím napište: