MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Školení CGS


Zaměření

Pro všechny specializované projektanty železnic a dalších kolejových staveb. Seznámí uživatele se systémem Ferrovia, který byl vyvinut jako specializovaná nadstavba pro AutoCAD Civil 3D.

Předpokládané znalosti

Školení je určeno pro zkušené uživatele CIVIL 3D.

Program

  • Přehled aplikace
  • Digitální model terénu
  • Vazba mezi návrhem v situaci, podélnými profily a příčnými řezy
  • Vícekolejné tratě
  • Výhybky a křížení
  • Export dat do podbíjecích strojů