MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

 

Carlson SurvCE

 

Celosvětově nejflexibilnější a nejvýkonnější systém pro sběr dat prostřednictvím terénních záznamníků. Carlson SurvCE Vám pomůže pracovat více, přesněji a rychleji.

Carlson SurvCE je kompletní systém (RTK) GPS pro sběr dat v reálném čase a totální stanice s geometrií souřadnic v terénu. Tento systém podporuje nejširší řadu oblíbených a nově uvolněných systémů RTK GPS a klasických/robotických totálních stanic.

 

 

 

Uživatelsky nastavitelné kódy pro kreslení Všechny příkazy snadno viditelné a nastavitelné

 

 • Vynikající modul silničení - oblíbeno u dodavatelů Ministerstva dopravy USA a dodavatelů při výstavbě silnic ve Španělsku, Austrálii a po celém světě.
 • Pokročilé funkce pro vytyčování křižovatek a slepých uliček pomocí souborů Carlson Road Network.
 • Vysoce grafické a intuitivní uživatelské rozhraní - software Vás vyzve k zadání všech potřebných detailů.
 • Vynikající GIS funkce pro přesné snímání dat, včetně atributů, které umožňují bezproblémové propojení s ESRI.
 • Opravdová univerzálnost - SurvCE pracuje na 99% všech v současnosti používaných modulů GPS a totálních stanic.
 • Optimální pro terén i dokončovací práce - není nutno trávit další hodiny v kanceláři při kreslení výkresů.
 • Snadná výměna dat díky bohaté podpoře formátů souborů CAD a DWG, DGN a SHP.
 • Další způsobilosti pro práci v terénu s rychlým a snadným výpočtem objemů a schopností generovat body z křivek.
 • Vytyčování řezu/plnění pomocí souborů povrchu.

Sběr dat v grafické podobě Lokalizace do S-JTSK s využitím globálního transformačního klíče

 

Nová verze Carlson SurvCE nyní uživatelům umožňuje také:

 • Okamžitý výpočet/uložení více bodů na základě definice staničení a offsetu
 • Použití volitelného profilu pro výpočet výšek
 • Korekce aktuálního "posunu" GNSS z referenční základny nebo NTRIP sítě pro vyhovění stávajícímu systému souřadnic uživatele bez nutnosti vypracování nové lokalizace.
 • Body pro výpočet/uložení u všech charakteristických prvků horizontálního ustavení také při použití zkosení, průsečíku, PI, sečny a dalších metod
 • Flexibilní export ASCII dat bodů s možností editace polí a dat, geometrických nebo negeometrických dat bodů (dat GIS) pro export
 • Nahrávání uživatelem definovaných lokalizačních dat ve formátu TXT nebo CSV v Load Points: volitelné výškové a bodové souřadnice LAT/LON
 • Kontrola a vytyčení lokality na povrchu kontrolovaným způsobem při použití Point, OSNAP, stanice/kompenzace, je-li použito horizontální ustavení
 • Zobrazení povrchu a aktuálního údaje přístroje pomocí řezu
 • Použití unikátního definičního souboru vlastností pro všechny vlastnosti GIS
 • Použití předem definovaných poznámek pro kódy vlastností
 • Okamžité určení polohy v systému S-JTSK s použitím globálního transformačního klíče