MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

NABÍZÍME PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY LETECKÉHO SNÍMKOVÁNÍ

a trochu se odlišujeme

 

Rozvoj bezpilotních leteckých prostředků (UAV) přináší velký boom v oblasti leteckého snímkování a fotogrammetrie. Při aplikování metody fotogrammetrie je v tomto případě obvykle využito metody obrazové korelace, kdy běžným výsledným produktem je mračno bodů a ortofotomapa zájmového území. Tyto výstupy jsou vynikajícími podklady pro jejich další následné využití.

Již 23 let poskytujeme našim zákazníkům služby v oblasti pozemní a letecké fotogrammetrie. V případě použití bezpilotního nosiče kamery (drony) poskytujeme zákazníkům tyto výstupy :

- Digitální model terénu
- Letecká ortofotomapa
- Hrany terénu, vytváření vektorů na povrchu
- Speciální snímkování skalních bloků, lomových stěn, deponií
- Propojení geofyzikálního měření a leteckého snímkování do jednoho prostorového modelu
- Výpočet kubatur ( na příčných řezech )
- Zpracování důlně měřičské dokumentace
- Periodické sledování pohybu hmot na stavbách ( výpočet kubatur ) a při těžbě nerostných surovin

Technické parametry výstupů s Vámi rádi probereme individuálně