MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

AutoCAD Civil 3D

Uživatelské úpravy

 

Zaměření

Na ty, kdo se nebojí záložky „Nastavení“. Každá firma má své speciality v zobrazování profilů a řezů a CIVIL díky své otevřenosti a pružnosti umožňuje většině požadavků vyhovět. Stačí vědět kam sáhnout. Řada úprav je jednouchá – barvy, typy čar, velikost písma, obsah a formát popisků. Jiné jsou složitější. Obsahem tohoto školení je naučit frekventanty používat snadné úpravy a ukázat jim, jak se používají ty složitější.

Předpokládané znalosti

Školení je určeno pro zkušené uživatele CIVIL 3D.

Program

  • Podélné profily - Kombinování stylu profilu, sady proužků a popisu nivelety.
  • Popisky – trasy, body, návrhové linie a další - Snadné a opomíjené.
  • Příčné řezy – styly sad kódů - Jak popsat bod, upravit kótu, vložit do řezu sloupek nebo zeleň.
  • Proměnné a příkazy - Jak například spočítat a zobrazit délku tečny. Jak nastavit jednotlivým uživatelům „jejich“ styly jako výchozí.