MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Využití programu Carlson pro výpočet objemu deponie

Zemní práce jsou nedílnou součástí každé stavby. V tomto článku je popsán efektivní způsob výpočtu objemu pohybu hmot na deponii. V tomto případě byl využit programový systém Carlson Point Cloud a Carlson Civil.

Zkoumaná deponie byla nalétnuta bezpilotním prostředkem vybaveným neměřickou kamerou. Ze vzniklé sady fotografií bylo v programu Carlson Precision 3D vytvořeno mračno bodů pomocí metody obrazové korelace. Výsledek je možno vidět na obr. 1.

Obr.1 Mračno bodů pořízené metodou korelace obrazu

Pro generalizaci a další přípravu mračna bodů byl použit program Carlson Point Cloud. Ze škály funkcí pro úpravu a vytváření nových prvků z bodového mračna bylo využita možnost výběru jeho části představující řešenou deponii, jak je patrné na Obrázku 2.

 

Obrázek 2 Vyčištěné mračno bodů

Dalším krokem byl výpočet vlastní kubatury, který proběhl v modulu Carlson Civil. K dispozici jsou zde dva základní způsoby výpočtu objemů: profilovou a gridovou metodou.

Při výpočtu profilovou metodou výpočtu objemů bylo využito funkce pro extrakci obvodové hrany paty deponie a vytvoření příčných řezů s výpočtem objemů. Vytvořené stopy příčných řezů dokumentuje Obrázek 3, v tomto případě vytvořené v intervalu 1 metr. Následně byl vypočten objem deponie profilovou metodou, předmětné příčné řezy jsou patrné na Obrázku 4 . Výstupem tohoto výpočtu je report, který je možno interpretovat v různých modifikacích.

 

Obr. 3 Zobrazení stop příčných řezů deponií

Obr. 4 Grafické zobrazení příčných řezů deponií

 

Obr. 5 Protokol výpočtu řezů profilovou metodou

Druhý způsob výpočtu je využití tzv. gridové metody, s využitím automatického vytvoření srovnávacího (podložky) a počítaného (deponie) modelu DTM. Výsledkem je report, kdy řešený model deponie je rozdělen do horizontálních vrstev s volitelnou mocností (v tomto případě byla použita hodnota 1m) s příslušnými hodnotami objemu, jak vyplývá z Obrázku 6.

Celý postup je zdokumentován v jednom z videí na našem YouTube kanále:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

 

Obrázek 6 Report výpočtu objemů deponie