MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Vytvoření volného vytěženého prostoru v uhelné sloji Carlson Geology

 

Marcel Brejcha

 

Carlson Geology má jednu půvabnou funkci. Jedná se o editor rastrových modelů, který umožňuje pomocí tzv. maker dělat s geologickým modelem doslova kouzla.

Tento editor se jmenuje GFU (Grid File Utility) a na jednoduchém příkladu si ukážeme vytvoření prázdného prostoru v uhelné sloji, který by mohl vzniknout např. u povrchového uhelného lomu předchozí hlubinnou těžbou.

 

 

Povrchová situace

 

Máme již vytvořený geologický model, který obsahuje vrstvy OB, C1, IB, C2. Budeme chtít vrstvu C1 modifikovat takovým způsobem, aby v ploše vymezené podle obrázku byl prázdný odtěžený prostor (pouze pro zjednodušení :-), případně umíme elegantně vytvořit promíchaný materiál vyplňující tento prostor.

Vytvoříme následující makro, které jednoduchým způsobem umí vytvořit volný prostor ve sloji. Postup je následující:

Načtení vrstvy OB

A=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAOB_THK.GRD);

Definice ohraničující plochy (klasická uzavřená křivka, která je uložena v .PLN souboru)

A=0.0000; PERIM(C:Carlson_K-DATAvytezena_plocha.pln)

Vrstva s prázdným prostorem uložena v souboru OB_VOID

SaveAs(A,C:Carlson_K-DATAOB_Void.grd)

Načtení gridů vrstvy C1 a vytvořené OB VOID

A=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAC1_ELV.GRD);

B=LoadFrom(C:Carlson_K-DATAOB_VOID.GRD);

Součtem načtených gridů vrstev vznikne výsledný OB_MOD

A=A+B

SaveAs(A,C:Carlson_K-DATAOB_Mod.grd)

 

Aplikování makra probíhá v jednoduchém a přehledném prostředí.


Provedená změna se promítne v geologickém profilu a všech dalších aktivitách v Carlson Geology vykonávaných (blokový model, výpočty zásob apod.)

 

 

Na závěr: pomocí tohoto nástroje se dají dělat opravdu i poměrně komplikované věci a při školení našich zákazníků, kteří od nás mají Carlson Geology, si na jeho funkce vyhrazujeme minimálně půl den. Příště se vrátím k práci s touto hračkou ještě s dalším příkladem.