MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Letecké snímkování
a mapování

Letecké snímkování

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 25 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Využití bezpilotních letounů k pořízení leteckých snímků a následné vytvoření výškopisných vektorových výstupů

 

Hitem poslední doby je pořizování leteckých snímků z bezpilotních nosičů kamer. Tyto UAV (Unmanned Aerial Vehicle nebo také dron) zařízení jsou reprezentovány bezpilotními letadly různých konstrukcí od různých výrobců.

Velký rozmach zaznamenávají i programové systémy, které téměř “automaticky” s využitím principů obrazové korelace měřických snímků zemského povrchu a na něm spočívajících objektů. Výsledným produktem jsou obvykle prostorově umistěná bodová mračna, které reprezentují nasnímkovanou zájmovou lokalitu. Takto pořízené geografické informace o zájmové lokalitě je možné načíst a zpracovat řadou programových systému z oblasti CAD. Zde je možné bodová mračna procházet, měřit vzdálenosti nebo i vytvářet povrchy (DTM) ve formě trojúhelníkové sítě. Vzhledem k tomu, že v současné době používané fotoaparáty (měřické komory) jsou velmi kvalitní a snímky jsou pořizovány z malých výšek lze hovořit o kvalitních a přesných datech.

 

Obr.1 Ukázka UAV letounů určených pro snímkováníObr.2 Ukázka UAV letounů určených pro snímkování
Obr. 1 - Ukázka UAV letounů určených pro snímkování

Společnost Data System, která se zabývá pořizováním geografických dat již 20 let, doplnila své portfolio služeb o bezpilotní snímkování s následným zpracováním pořízených dat.

Typické využití pro takto pořízené a zpracované data

 

  • Vytváření pasportů ve městech a obcích
  • Těžba nerostných surovin - vytváření digitálních modelů terénu, výpočet kubatur těžby, podklady pro projektování báňských postupů
  • Snímkování v IR (infračerveném spektru) a termovizní snímkování - skládky, lesnictví, zemědělství, geotechnika apod..
  • Archeologie a ochrana památek
  • Projektování pozemkových úprav
  • Hydrologie

 

a řada dalších možných příkladů využití.

Výsledným produktem je digitální model terénu a letecká ortofotomapa i ve vysokém rozlišení.

 

Obr.2 Bodové mračno reprezentující kamenolom v prostředí Autodesk ReCap
Obr.2 Bodové mračno reprezentující kamenolom v prostředí Autodesk ReCap
Obr.3 Digitální model terénu a letecká ortofotomapa

Díky nasazení bezpilotní technologie jsme snížili cenu této služby a výrazně zvýšili rychlost zpracování. V případě Vašeho zájmu o další informace nás kontaktujte.