MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Základní školení CAD

 

Modulární školení, určené pro širokou bázi uživatelů. Je vhodné pro úplné začátečníky stejně jako pro uživatele, kteří užívali v minulosti starší verzi.

Podobnost uživatelských rozhraní nám umožňuje nabídnout toto školení pro uživatele všech obecných CAD řešení:

AutoCAD LT, AutoCAD, BricsCAD nebo IntelliCAD.

 

1. Den: Úvod do CAD systémů (úroveň BASIC)

Určen pro úplné začátečníky, kteří chtějí proniknout do prostředí CAD systémů

 • Základy terminologie
 • Základní prvky: úsečka/křivka, kružnice..., vlastnosti objektů
 • Uchopovací módy
 • Základní konstrukční a editační příkazy
 • Výkresová šablona
 • Orientace v souřadném systému, řízení obrazovky
 • Správa hladin
 • Práce s textem
 • Kótování a šrafování

Absolvent ovládne elementární kreslení a jednoduché úpravy stávajících výkresů.

 

2. Den: Rozšiřování obzorů (úroveň ADVANCED)

Určen pro všechny, kteří již nejsou úplnými začátečníky - v minulosti s CAD systémy pracovali, pamatují si něco z předchozích školení, nebo absolvovali úroveň BASIC.

 • Bloky: úvod
 • Bloky s atributy
 • Dynamické bloky
 • Externí reference
 • Design center
 • Modelový a výkresový prostor, vykreslování z výkresového prostoru
 • Vykreslovací styly
 • Práce s měřítky

Absolvent ovládne kompletní funkcionalitu v rozsahu AutoCAD LT a bude schopen samostatného 2D kreslení.


3. Den: Proniknutí do 3.rozměru (úroveň ADVANCED 3D)

Určen pro ty, kteří mají zvládnuté 2D kreslení a chtěli by své dovednosti posunout dále, do 3D modelování.

 • Orientace v prostoru
 • Modelování těles
 • Pokročilá práce se souřadným systémem
 • Modelování pomocí ploch
 • Vizualizace - základy renderování, materiály, světla a stíny
 • Práce s rastry
 • Výstupy - tvorba vizualizací, výkresové dokumentace

Absolvent ovládne funkcionalitu na úrovni 3D CAD systémů AutoCAD, BricsCAD nebo IntelliCAD a bude schopen samostatného 3D modelování. Zároveň dosáhne požadované úrovně pro návazná odborná školení speciálních projekčních systémů (úroveň EXPERT).

Místo konání:

Školení probíhají v učebnách v Teplicích, Praze a Sokolově. Při přihlášení více účastníků lze domluvit individuální místo konání i množstevní slevu.