MODELOVÁNÍ TUNELŮ
MODELOVÁNÍ TUNELŮ A PODZEMNÍCH PROSTORŮ v prostředí programového systému CARLSON

MODELOVÁNÍ TUNELŮ

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem
Více než 22 let zkušeností.

Podpora činnosti prováděné hornickým způsobem

Digitální modely měst
Nově zařazujeme do naší nabídky služeb zpracování digitálních modelů měst.

Digitální modely měst

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny
Jestliže platí, že jeden obrázek řekne více než tisíc slov, potom jedna interaktivní dynamická prezentace vydá za tisíc vět!

3D modelování a vizualizace projektů liniových staveb a krajiny

CARLSON projekční systémy
Carlson software je profesionální sada nástrojů, které pracují jako nadstavby programových systémů AutoCAD a IntelliCAD. Profesní 3D software v češtině za cenu obvyklou pro 2D CAD.

CARLSON projekční systémy

Zpráva ze semináře

Zpracování výsledků leteckého bezpilotního snímkování
Vytváření geologické dokumentace a geologických modelů

 

Dne 12. listopadu se v Praze v budově Nadace ABF uskutečnil odborný seminář pořádaný společností K-DATA.

Seminář byl tématicky zaměřen svou první částí na problematiku zpracování dat leteckého bezpilotního snímkování v prostředí Carlson Software, ve které vystoupil se svými příspěvky kromě  Marcela Brejchy také náš zahraniční host Alexander Efimov z evropského zastoupení společnosti Carlson Software. Přítomní posluchači byli nejprve seznámeni s činností společnosti K-DATA a Carlson Software, poté následoval blok prezentací věnovaný zpracování bodových mračen v prostředí programu Carlson Point Cloud. První blok přednášek pak uzavřel pan Tomáš Bláha ze společnosti GeoSLAM svou prezentací laserového skenovacího systému ZEB Horizon.

Po přestávce následovala část věnovaná vytváření a práci s geologickou dokumentací a vytváření  geologických modelů v programovém systému Carlson Geology, kterou svou přítomností zaštítil pan Alexander Efimov a  Vladislav Šmejkal.

Rádi bychom touto formou poděkovali všem účastníkům z  české i slovenské republiky i za projevený zájem o diskutovaná témata.

Pro zájemce o danou problematiku, kteří se nemohli zúčastnit semináře připravujeme cyklus webinářových prezentací. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: info@datasystem.cz

Marcel Brejcha při své prezentaci